bibliography Spissky Stiavnik

              

                                                                                                               

 

 

Hervay, Ferenc Leontius: Repertorium Historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Rom 1984 (Bibliotheca Cisterciensis 7), S. 172-180.

  

Pomfyová, Bibiana: K niektorým otázkam hodnotenia stredovekej architektúry na Slovensku (príklad Spiša), Ars 1-3 2000 S. 33ff m. dt. Zusammenfassung S. 59f

Also: www.dejum.sav.sk/RES/spis.htm