bibliography Alvastrabibliography Alvastrabibliography Alvastrabibliography Alvastrabibliography Alvastra
You are here:

              

                                                                                                               

Alvastra kloster
Från Wikipedia: sv.wikipedia.org/wiki/Alvastra_kloster (09.10.2010).

 

Alvastra kloster
Fra Wikipedia: no.wikipedia.org/wiki/Alvastra_kloster (09.10.2010).

 

Kloster Alvastra
aus Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Alvastra (09.10.2010)

 

Convento de Alvastra
De Wikipedia:
es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Alvastra (09.10.2010).

 

Convento de Alvastra
Origem: Wikipédia:
pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Alvastra (09.10.2010).

 

 

Anjou, Sten: "Sverkersgåarden" i Alvastra - en kryptkyrka. In: Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 28 (1933), p. 157-167. ISSN: 0015-7813. [german summary] [pdf: 1,4 MB].

 

Badstübner, Ernst / Billeb, Volkmar: Zisterzienserkirchen im nördlichen Mitteleuropa. Rostock: Hinstorff 2005. ISBN: 3-356-01095-6.

 

Becking, Gereon Christoph Maria: Auf Zisterzienserspuren durch Schweden. In: Altenberger Blätter: Beiträge aus der Vergangenheit und Gegenwart Altenbergs 26 (2004), s.n.l.

 

Becking, Gereon Christoph Maria: Zisterzienserklöster in Europa: Kartensammlung. (Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser 11). Berlin: Lukas-Verlag 2000. 25C. ISBN: 3-931836-44-4.

 

Bonnier, Ann Catherine: Arkitektur med funktion: rekonstruktion av Alvastra klosterkyrka. In: Dahlbäck, Göran: Medeltidens mångfald: studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm på 60-årsdagen den 8 mars 2007. (Runica et mediævalia. Scripta minora 16). Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia 2008. p. 35-55. ISBN: 978-91-88568-36-6.

 

Brylla, Eva: Alvastra, Saba/Julita och Vreta. Böjningen av några medeltida klosternamn. In: Namn och bygd: tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 74 (1986), p. 81-93. ISSN: 0077-2704.

 

Ersgård, Lars: Helgonets boning: studier från forskningsprojektet "Det Medeltida Alvastra". (Lund studies in historical archaeology 5). Stockholm: Almqvist & Wiksell Intern 2006. ISBN: 91-22-02162-0.

 

France, James: Bridget gathers Cistercian flowers. In: Hogg, James (Hg.): Studies in St. Birgitta and the Brigittine Order. Vol. 1. (Analecta Cartusiana 35,19). Salzburg: Universität Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik 1993. p. 29-48. ISBN: 3-7052-0631-1.

 

France, James: The Cistercians in Scandinavia. (Cistercian Studies Series 131). Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications 1992. ISBN 0-87907-531-7.

 

Frödin, Otto: Alvastra kloster: En orientering. Vadstena: Östgötabladet 1938.

 

Frödin, Otto: Den äldsta klosterkyrkan i Alvastra. In: Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 28 (1933), p. 168-181. ISSN: 0015-7813. [german summary] [pdf: 1,9 MB].

 

Frödin, Otto Wilhelm Andreas: Alvastrabygden under medeltiden: Arkeologiska undersökningar åren 1916-1918. Stockholm: Cederquist 1919.

 

Götlind, Anna: The messengers of medieval technology? Cistercians and technology in medieval Scandinavia. (Occasional papers on medieval topics 4). Alingsås: Viktoria Bokförlag 1990. ISBN: 91-86708-10-4.

 

Hall, Frithiof: Beiträge zur Geschichte der Cistercienserklöster in Schweden. Bregenz: Teutsch 1903.

 

Hall, Frithiof: Bidrag till Kännedomen om Cistercienserorden I Sverige. Gefle-Postens tryckeri 1899.

 

Hedvall, Rikard: Alvastra kloster: arkeologisk förundersökning: dammarna, Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Linköping: Byrån för arkeologiska undersökningar Riksantikvarieämbetet 1994.

 

Hermansson, Johan / Ekerman, Petrus: Alvastram in O-Gothia monasterium, ... sub præsidio celeberrimi viri dn. Johannis Hermansson, ... publico candidorum examini modeste submittit Petrus Ekerman Ostro-Gothus. In audit. Gust. majori ad diem 3. Martii anni MDCCXXII. Horis ante meridiem solitis. Upsaliæ: typis Wernerianis 1722. [pdf: 13,8 MB]

 

Holmström, Marie / Tollin, Clas: Det medeltida Alvastra. (Svenska kulturminnen). Stockholm: Riksantikvarieämbetet 1994. ISBN: 91-7192-946-0.

 

Holmström, Marie / Tollin, Clas: Alvastra klosters äldre godsinnehav. Framväxt och rumslig struktur samt jämförelser med kontinentala förhållanden. In: Dahlbäck, Göran (Hg.): I Heliga Birgittas trakter: nitton uppsatser om medeltida samhälle och kultur i Östergötland "västanstång. Uppsala: Svedish Science Press 1990. p. 301-327. ISBN: 91-86362-14-3.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. p. 73-74. No. CLXXXI.

 

Kyhlberg, Ola: Myntfinden i Alvastra kloster, en korologisk analys. In: Meta: medeltidsarkeologisk tidskrift / Medletidsarkeologiska Föreningen. 1984,2 (1984), p. 2-19. ISSN 0348-7903.

 

Liljegren, Johan Gustaf: Svenskt diplomatarium / Diplomatarium Suecanum. Stockholm: Tryckt hos P.A. Norstedt & Söner 1829-1995. [10 Volumes]
Vol. 1. → Vol. 2,1. → Vol. 2,2. → Vol. 3,1. → Vol. 3,2. → Vol. 4,1. → Vol. 4,2. → Vol. 5,1. → Vol. 5,2.

 

Lundberg, Erik: Den äldsta kyrkobyggnaden vid Sverkersgåarden i Alvastra. In: Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 29 (1934), p. 54-55. ISSN: 0015-7813. [pdf: 0,3 MB].

 

Mårtensson, Tomas: Alvastra klosters östgötagods. [s. l.] 1974.

 

N. N.: 800 Jahre Alvastra und Rom (Gudvala). In: Cistercienser Chronik 71 (1964), S. p. 92. ISSN: 0379-8291.

 

Norberg, Rune: Pilgrimsmärken från Wilsnack i Alvastra klosterruin. In: Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 49 (1954), p. 161-166. ISSN: 0015-7813. [pdf: 0,9 MB].

 

Ortved, Edward: Cistercieordenen og dens klostre i Norden. II: Sveriges klostre. Köpenhamn: J. H. Schultz Forlag 1933.

 

Petersson, Conny L. A..: Ruiner i Alvastra. Klockrike: Noteria Förl. 1982. [takes several minutes] [pdf: 22,5 MB].

 

Räf, Erika: Alvastra kloster. (Svenska kulturminnen 44). Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2000. ISBN: 91-7209-163-0.

 

Regner, Elisabet: Buried bodies and scattered bones: child graves and secondary burials at Alvastra Abbey. In: Fransson, Ulf (Hg.): Cultural interaction between east and west: archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. [... in honour for Ingmar Jansson]. (Stockholm studies in archaeology 44). Stockholm: Stockholms Universitet 2007. p. 120-127. ISBN: 978-91-7155-474-1.

 

Regner, Elisabet: Alvastra kloster under medeltiden: en studie av artefakter och arkitektur från Otto Frödins utgrävning. In: Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 100 (2005), p. 29-42. ISSN: 0015-7813. [english summary] [pdf: 1,9 MB].

 

Regner, Elisabet: Sigillstampar och gravar från Alvastra kloster. In: Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 100 (2005), p. 193-200. ISSN: 0015-7813. [english summary] [pdf: 1 MB].

 

Regner, Elisabet: Den reformerade världen: monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid. (Stockholm studies in archaeology 35). Stockholm: Stockholms Universitet 2005. ISBN: 91-7155-023-2.

 

Rodhe, Tina: Kulturmiljön som kunskapskälla: Alvastra kloster: en lärarhandledning. Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2002. ISBN 91-7209-270-X. [pdf: 1,9 MB].

 

Rydbeck, Monica: Ett pilgrimsmärke fran Alvastra och Gutenbergs "Aachener Heiltumsspiegel". In: Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 52 (1957), p. 294-304. ISSN: 0015-7813. [pdf: 1,2 MB].

 

Schneider, Ambrosius / Wienand, Adam / Bickel, Wolfgang / Coester, Ernst (Hg.): Die Cistercienser: Geschichte, Geist, Kunst. 3. erw. Aufl. Köln: Wienand 1986. ISBN: 3-87909-132-3. [S. 66, S. 67, S. 184, S. 185, S. 218, S. 608].

 

Selin, Eva: Park och trädgård vid Roma kloster och kungsgård 1164-1998. In: Gotländskt Arkiv: Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner 70 (1998), p. 87-102. ISSN: 0434-2429.

 

Ström, Jenny: Pax et bonum: ett pilgrimskapell vid Alvastra klosterruin. Göteborg: Chalmers tekniska högsk. 2003.

 

Swartling, Ingrid: Alvastra kloster. (Svenska fornminnesplatse 44). Stockholm 1998.

 

Swartling, Ingrid: Alvastra Abbey. The first Cistercian Settlement in Sweden. (Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholm studies in history of art 16). Stockholm: Almqvist Wiksell 1969.

 

Tobin, Stephen: The Cistercians. Monks and Monasteries of Europe. Woodstock, NY: Overlook Press 1996. ISBN 0-87951-654-2.

 

Tollin, Clas: Alvastra kloster och Sverkerätten: en rumslig studie av det tidigmedeltida ägoinnehavet. In: Gejrot, Claes (Hg.): Ny väg till medeltidsbreven: från en meddeltidssymposium i Svenska Riksarkivet, 26 - 28 november 1999. (Skrifter utgivna av Riksarkivet 18). Stockholm: Riksarkivet 2002. p. 216-244. ISBN: 91-88366-56-1.

 

Untermann, Matthias: Forma Ordinis: Die mittelalterliche Baukunst der Zisterzienser. (Kunstwissenschaftliche Studien 89). München: Deutscher Kunstverlag 2001. ISBN: 3-422-06309-9.
[S. 33 Anm. 75, S. 86, S. 250, S. 258, S. 260, S. 262, S. 271, S. 273, S. 275, S. 378, S. 381, S. 393, S. 426 Abb. 103 Abb. 104].

 

Waddell, Chrysogonus: Twelfth-century statutes from the Cistercian general chapter: latin text with English notes and commentary. (Cîteaux. Studia et documenta 12). Cîteaux 2002. ISBN: 90-805439-4-2. [1197/24-389].

 

Wahlström, L. S.: Alwastra ruiner. Anteckningar utur en resande artists dagbok. Linköping 1827.

 

Waśko, Anna: Rola klasztorów i zakonników w okresie “modernizacji” Królestwa Szwecji w latach 1250-1319. In: Derwich, Marek (Hg.): Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym. (Opera ad historiam monasticam spectantia curavit Marcus Derwich. Series I: Colloquia 5). Wrocław: Larhcor Wydawnictwo DiG 2005. p. 201-208. ISBN: 83-7181-374-0.

 

Wehner, Richard: Clairvaux – Alvastra – Vadstena. In: Credo: katolsk tidskrift (1953). ISSN: 0011-1120.

 

Winter, Franz: Die Cistercienser des nördlichen Deutschlands – Ein Beitrag zur Kirchen- und Kulturgeschichte des deutschen Mittelalters. 3 Bände. Gotha: Perthes 1868-1871.

-> Band 1: Die Zisterzienser des nördlichen Deutschlands bis zum Auftreten der Bettelorden. Gotha 1868.

-> Band 2: Vom Auftreten der Bettelorden bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Gotha 1871.

-> Band 3: Von 1300 bis zur Reformation. Gotha 1871.
[I. S. 126, S. 329, III. S. 212].

 

Wrangler, Ewert; Wittmann: Über den Einfluß der Cisterciensermönche auf Mittelalterliche Baukunst in Schweden. In: Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem Cistercienser-Orden 20 (1899), p. 664-671; 21 (1900), p. 348-356.

 

 

 

To top