You are here:

              

                                                                                                               

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq. 

 

Urkundenbuch des ehemaligen Cisterzienserstiftes Goldenkron in Böhmen, ed. M. Pangerl, Fontes Rerum Austriacarum  XXXVII, Wien 1872.

 

  

Secondary Sources:

 

Braniš, Josef

Zlatá Koruna, bývalý kláštera cistercienský, Praha 1907.

 

Čechura, Jaroslav

K některým otázkám hospodářského a správního systému cisterciáckých klášterů (Zlatá Koruna v předhusitském období), Československý časopis historický 29, 1981, 228-257.

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 696-700.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  2. svazek, Kláštery založené ve 12. a 13. století, Praha 2002, 81-148.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 256. Nr. DCLXVII.

 

Kadlec, Jaroslav

Dějiny kláštera Zlaté Koruny, České Budějovice 1949

 

Klášter Zlatá Koruna, Dějiny- Památky –Lidé, ed. M.Gaži, České Budějovice 2007.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 278-327.

 

Leroux-Dhuys,  Jean-François – Gaud, Henry

Cistercian abbeys. History and Architecture, Köln 1998, 390-391.

 

Špinar, Jaromír

Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, České Budějovice 1997.

 

 

 

 

 

 

 

To top