You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Kloster Velehrad

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Velehrad (26.02.2009)

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I-XV, ed. A. Boček et alii, Olomouc 1863-1904.

 

 

Secondary Sources:

 

Altrichter, H.

Die Zisterzienser in Mähren bis zu Karl IV. Brünn – München-Wien 1943.

 

Encyklopedie moravských a slezských klášterů, ed. D. Foltýn, Praha 2005, 724-736.

 

Hurt, Rudolf

Dějiny  cisterciáckého kláštera na Velehradě I, II, Olomouc 1934-1938.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 211. Nr. DXLVII.

 

Pojsl, Miloslav

Velehrad, Stavební památky bývalého  cisterciáckého kláštera, Brno 1990.

 

Pojsl, Miloslav

Obraz všedního dne cisterciáků v rekonstrukci původního kláštera na Velehradě, Archeologia historica 15, 1990, 135-150.

 

Pojsl, Miloslav

Velehrad. Bývalý cisterciácký klášter a jeho  románské památky, Velehrad 2001.

 

Pojsl, Miroslav

Příspěvky k problematice cisterciáckého Velehradu, in: Cisterciáci na Moravě, Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu, ed. M. Pojsl, Olomouc 2006, 219-324.

 

 

 

 

 

To top