bibliography Svaté Pole

              

                                                                                                               

 

 

Kloster Svaté Pole

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Svat%C3%A9_Pole (26.02.2009)

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 337.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  2. svazek, Kláštery založené ve 12. a 13. století, Praha 2002, 149-182.

 

Janauschek, Leopold
Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 140. Nr. CCCLVI.

  

Kurka, Josef

Začátky klášterů: sázavského, opatovského, podlažického, svatopolského a sezemského, Praha 1913.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 218-219.

 

Sedláček, Augustin

Klášter sv.Máří ve Svatém Poli. Výroční zpráva c.k. vyššího gymnásia v Táboře za školní rok 1898-1899, Tábor 1899.