bibliography Staré Brno

              

                                                                                                               

 

 

Abtei St. Thomas in Alt Brünn

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Abtei_St._Thomas_in_Alt_Br%C3%BCnn (25.02.2009)

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I-XV, ed. A. Boček et alii, Olomouc 1863-1904.

 

 

Secondary Sources:

 

Altrichter, H.

Die Zisterzienser in Mähren bis zu Karl IV. Brünn – München-Wien 1943.

 

Benešovská, Klára

Das Zisterzienserkloster Altbrünn und die Persönlichkeit seiner Stifterin, in: Cystersi w kulturze średniowiecznej Evropy, Poznań 1992.

 

Benešovská, Klára

Aula sanctae Mariae, abbaye cistercienne féminine de fondation royale, in: Cîteaux et les femmes, ed. A.Bonis, S.Dechavanne, M. Wabont, Paris 2001, s. 55-70.

 

Cejnková, D.

Archeologický výzkum Starobrněnského kláštera, Archeologia historica 5, 1980

 

Denkstein, V.

Chrámová stavba kláštera králové na Starém Brně, Brno 1936.

 

Encyklopedie moravských a slezských  klášterů, ed. D. Foltýn, Praha 2005, 208-215.

 

Foltýn, Dušan

Vnitřní uspořádání a sociální složení klášterů cisterciaček na Moravě ve středověku, in: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, ed.A.M.Wyrwa, Poznań  2004, 959-975.

 

Květ, J,.

Iluminované rukopisy královny Rejčky, Praha 1931.