You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Kloster Skalice

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Skalice (24.02.2009)

 

 

Klášterní Skalice

 

 

Primary Sources:

 

Listiny klášterů sedleckého a skalického, ed. J. Kalousek,  Archiv český XIV, č. 22, s. 411-412.

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

 

Secondary Sources:

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  2. svazek, Kláštery založené ve 12. a 13. století, Praha 2002, 265-300.

 

Janauschek, Leopold

Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 272. Nr. DCCIX.

 

Kroupa, P.-Žižka, J.

Cisterciácký klášter v Klášterní Skalici u Kouřimi, Umění 1990, 312-323.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 82-91.

 

Nováček. V.J.

Dětřich z Portic,  Časopis českého museum 64, 1890, 459-535.

 

 

 

 

To top