You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I-XV, ed. A. Boček et alii, Olomouc 1863-1904.

 

 

Secondary Sources:

 

Altrichter, H.

Die Zisterzienser in Mähren bis zu Karl IV. Brünn – München-Wien 1943.

 

Encyklopedie moravských a slezských  klášterů, ed. D. Foltýn, Praha 2005, 612-620.

 

Foltýn, Dušan

Vnitřní uspořádání a sociální složení klášterů cisterciaček na Moravě ve středověku, in: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, ed.A.M.Wyrwa, Poznań  2004, 959-975.

 

Hladík, Dušan

Porta Coeli. Dějiny kláštera od založení do skončení válek husitských, Tišnov 1994.

 

Leroux-Dhuys,  Jean-François – Gaud, Henry

Cistercian abbeys. History and Architecture, Köln 1998, 366-369.

 

Zacpal, Josef

Přehled některých vázkumů v areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří od 80. let 20, století do současnosti, in Cisterciáci na Moravě, Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu, ed. M. Pojsl, Olomouc 2006, 165-174.

 

 

 

 

 

 

To top