You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Kloster Nepomuk

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Nepomuk (22.02.2009)

 

 

Primary Sources:

  

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq.

 

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

 

Secondary Sources:

 

Berndorf, Alexandr

Klášter pod Zelenou horou, Památná místa našeho kraje 14, Plzeň 1929.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  1. svazek, Fundace 12. století, Praha 1998, 207-248.

 

Čechura, Jaroslav

Pomuk-Zelená Hora-Nepomuk, Umění 29, 1981, 228-257.

 

Čechura, Jaroslav

Mikuláš z Husi a Zelená Hora (Klášter Pomuk na počátku husitství), Minulostí západočeského kraje 18, 1982, 199-209.

 

Dippold, Günter

Plass und Nepomuk- die böhmischen Tochterklöster von Langheim und Ebrach, Frankenland 49, 1997, s. 20-31.

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 298-299.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 83. Nr. CCVII.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 92-109.

 

 

 

 

 

To top