You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Schloss Pohled

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Pohled (21.02.2009)

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq.

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

 

Secondary Sources:

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 433-435.

 

Hloušková, Helena

Z historie kláštera v Pohledu, Havlíčkobrodsko,Vlastivědný sborník, 15, 1999, 5-69.

 

Charvátová Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  2. svazek, Kláštery založené ve 12. a 13. století, Praha 2002, 301-338.

 

Charvátová, Kateřina

Vnitřní uspořádání a sociální složení   klášterů cisterciaček ve středověkých Čechách, in:

Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, ed.A.M.Wyrwa, Poznań  2004, 939-958.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 173-179.

 

Solař,J.

Klášter cisterciánek v Údolí Panny Marie, Pohled, Frauenthal v Čáslavsku, Památy archeologické a místopisné 1859, 193-197.

 

Svoboda, L

Klášter v Pohledu , Průzkumy památek 1, 1998, 61-84.

 

 

 

 

 

To top