You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Hradiště nad Jizerou

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou (17.02.2009)

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq.

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

 

Secondary Sources:

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 296-298.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  1. svazek, Fundace 12. století, Praha 1998, 249-290.

 

Charvátová, Kateřina-Silagiová, Zuzana

Fiant festa per Ordinem Universum, Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století. A Cistercian Calendar of Bohemian Origin of the first half of the 13th Century, Praha 2003.

 

Janauschek, Leopold
Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 175. Nr. CCCCXLVIII.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 59-81.

 

Sommer Petr -Waldhauser, Jiří

Nová etapa archeologického výzkumu opatského chrámu cisterciáckého kláštera Hradiště nad Jizerou (1995-1999), in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, ed. K. Charvátová, Praha 2000, 47-64.

 

Šimák, Josef Vítězslav

Dějinné paměti  okresu mnichovohradišťského, díl I,  Mnichovo Hradiště 1917.

 

Jaromír Jermář: Historie Kláštera Hradiště nad Jizerou. In: 850 let Kláštera Hradiště

nad Jizerou. Herausgegeben von der Gemeindeverwaltung, 1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

To top