You are here:

              

                                                                                                               

 

 

 

 

Sezemice

Kateřina Charvátová

manuscript for CISTOPEDIA, 2009

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq.

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

 

Secondary Sources:

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 635-637.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  2. svazek, Kláštery založené ve 12. a 13. století, Praha 2002, 339-364.

 

Charvátová, Kateřina

Vnitřní uspořádání a sociální složení   klášterů cisterciaček ve středověkých Čechách, in:

Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, ed.A.M.Wyrwa, Poznań  2004, 939-958.

 

Kotrba, Viktor

Sezemice, Praha 1944.

 

Kurka, Josef

Začátky klášterů: sázavského, opatovského, podlažického, svatopolského a sezemského, Praha 1913.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 207-217.

 

Láska, J.

Osídlování Opočenska pod Orlickými horami. Heraldika a genealogie 21, 1988, 187-204.

 

Sedláček, Augustin,

Paměti kláštera sezemského, Method 28, Praha 1902,105-108.

 

 

 

 

 

To top