bibliography Munkeby Mariakloster

              

                                                                                                               

 

 

Kloster Munkeby

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Munkeby (18.01.2009)

 

Munkeby Abbey

From Wikipedia, en.wikipedia.org/wiki/Munkeby_Abbey (18.01.2009)

 

Brand & Helland A.S.: Munkeby klosterruin : en tilstandsrapport med forslag til fremtidig vedlikehold sambok (Norwegian)

 

Bugge, Alexander: Et ukjendt kloster nordenfjelds. Historisk tidsskrift. B.XX. 1909 (Norwegian)

 

Diplomatarium Norvegicum; Letter of Pope Sixtus IV to abbot Stephanus de Trugge

 

Ekroll, Ø.: Munkeby-Tautra. Cisterciensermunkenes klosterruiner i Trøndelag sambok (Norwegian)

 

Hallan, N.: Skogn Historie b. IV sambok (Norwegian)

 

Klüwer L.D.: Norske Mindesmerker sambok (Norwegian)

 

Krüger, S og Smestad, I: Kulturminner i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer 1993 sambok (Norwegian)

 

Liden, H-E: Munkeby kloster ved Levanger. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaling. Årbok 1969 (Norwegian)

 

McGregor, Michael: Cistercienserklosteret på Munkeby. Spor 2/2000 (Norwegian)

 

Parelius, Nils: Munkeby klosterruin. Trondhjems Turistforening. Årbok 1955 sambok (Norwegian)

 

Raaen, P. og Skevik, O.: Helligdom og verdier ved to årtusenskifter : foredrag fra flere seminarer ved årtusenskiftet samt populærforedrag under olsokdagene på Stiklestad sambok (Norwegian)

 

Ryjord, N.: Indberetning om de avsluttende utgravinger av Munkeby klosterkirkes ruiner 1910. Fortidsminnesmerkeforeningens årsberetning 1910 (Norwegian)

 

Ryjord, Nils og Karl Rygh: Munkeby kirke ved Levanger. Fortidsminnesmerkersforeningens årsberetning 1906 (Norwegian)

 

Schøning, G.: Reise giennom en Del af Norge i de år 1773, 1774, 1775 (Norwegian)

 

Skjerve, Ole: Munkeby kyrkjeruinar. Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1954 sambok (Norwegian)