You are here:

 

 

 

 

Tvis Kloster

(Wikipedia, da)

 

Kloster Tvis

(Wikipedia, de)

 

 

Callesen, Frederik (2011): Tvis Kloster. Den centrale bygningskompleks belyst gennem ældre arkæologiske udgravninger. Højbjerg: Afdeling for Middelalder- og Renæssancaarkæologi (Nyhedsbrevets ph.d.-afhandlinger pg specialer, 22).

 

Holstebro Kommunes beskæftigelsesprojekt. "Tvis Kloster" (1978). Holstebro: Holstebro Kommunes Ungdomscenter.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. p. 146.

 

Jensen, Leif Aalund: Middelalderens danske cistercienserklostre. Udg. af Forlaget Mellemgaard, 2013

 

Johannes, St.: Tuta Vallis, Holstebro. Udgivet i anledning af Frimurerlogen Tuta Vallis 25 ars jubilaeum, 25. September 1974 (1974). Aarhus: St. Johannes Logen.

  

Larsen, M. / Bailum, Henry (1950): Tuta vallis. Historien om Tvis Kloster. Holstebro: [Privattryk].

 

Mejdahl, Jørgen / Jung, Grethe (1993): Tvis sogn - og dets beboere. Om kloster, herregård, byen ved Storåen, byen, fæstegårde m.m. (Holstebro Kommune) : Mappe 1 (Index, kassette 1-5). Vejen: K.L.O.

 

Skov, Torben (1978): Tvis kloster - en foreløbig orientering om prøvegravningen i 1978. Holstebro: Holstebro Museum (Årsskrift / Holstebro Museum, 1978).

 

Steen, Bo (2002): Mellemtoft Øst: an early medieval rural settlement near Tvis Kloster. In: Kuml : Band 2002 : S. 267 - 283 2002 (2002), S. 267–283.

 

Storgaard Pedersen, P. (1915): Tvis Kloster. Ringkøbing.

 

Tvis kirke og munkelivet på Tvis kloster (1968). S.l.: s.n.

 

Villadsen, Holger; Thorsager, Erik (1998): Tvis Kloster. Revideret udgave. [Tvis]: [Erik Thorsager].