You are here:

 

 

 

Sorø Klosterkirke

(Wikipedia, da)

 

Sorø kloster

(Wikipedia, sv)

 

Sorø Abbey

(Wikipedia, en)

 

 

Bækdorf, Elna (1967): Fra fange til forstander. … Magister Iver Bertelsen, som efter at have siddet som fange i Sorø Kloster blev dets forstander. [Sorø].

 

Christensen, Villads (1915): "Sorø Kloster" eller "Det gamle Stopperi". En Gaard paa Vesterbro. [Kbh.] (Historiske Meddelelser om København).

 

Christensen, Charles (1943): Studier over Sorø Kirke og Kloster. De senere Aars Undersøgelser. København.

 

Dahlerup, Verner (1923): Tre litteraere Munke i Sorø Kloster. København.

 

Dimier M.-Anselme: L'art cistercien hors de France, Zodiaque, La Pierre-qui-Vire 1971, S. 35;

 

Jamroziak, Emilia; Burton, Janet E. (2006): Religious and laity in western Europe, 1000-1400. Interaction, negotiation, and power. Turnhout, Abingdon: Brepols; Marston [distributor] (Europa sacra, v. 2).

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. p. 146.

 

Jensen, Leif Aalund: Middelalderens danske cistercienserklostre. Udg. af Forlaget Mellemgaard, 2013

 

Johannes Wildt's samlede romantiske Fortællinger. 1.-14 (1859-66). Kbh.

 

Ley, Christian Sigfrid (1841): Den gammel-danske Rimkrönike fra Sorø-Kloster. Tiende Udgave. Afskrevet og besørget ved C. S. Ley. Online verfügbar unter books.google.co.uk/books  Google_Books.

 

McGuire, Brian Patrick: Patrons, privileges, property. Sorø Abbey's first half century.

 

Wildt, Johannes (1827): Oluf Axelsön og hans Familie, eller Inquisitions Faengslerne under Sorøe Kloster, af Johannes Wildt. Kjöbenhavn: trykt hos N. G. F. Christensens Enke.

 

Wildt, Johannes (1847): Oluf Axelsön og hans Familie eller Inqvisitionsfängslerne under Sorö Kloster. En paa sande Tildragelser grundet romantisk Fortælling. Kbh.

 

Zeitler, Rudolf: Reclams Kunstführer Dänemark, 1978, S. 360-361, ISBN 3-15-010273-1