You are here:

 

 

 

 

Gammel Vor Frue Kirke

(Wikipedia, da)

 

 

Danmarks Kirker, Københavns Amt, bind 1, s. 58-97 (Hæfte 1), Nationalmuseet 1944

 

Jensen, Leif Aalund: Middelalderens danske cistercienserklostre. Udg. af Forlaget Mellemgaard, 2013