You are here:

 

 

 

 

Schloss Brahetrolleborg

(Wikipedia, de)

 

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. p. 166.

 

Jensen, Leif Aalund: Middelalderens danske cistercienserklostre. Udg. af Forlaget Mellemgaard, 2013

 

Venge, Michael: <cite>På sporet af Holme kloster</cite>. In: <cite>Fynske Arbøger</cite>. 1982, S. 27–38.