You are here:

 

 

 

 

Herrevad Abbey

(Wikipedia, en)

 

Herrevads klooster

(Wikipedia, sw)

 

Kloster Herrevad

(Wikipedia, de)

 

Herrevadskloster

(from Sven Rosborn, sw)

 

 

Delning av Norra Åsbo domsaga samt vissa byggnads- och fastighetsförhållanden i Kolleberga och Herrevadskloster (1973). Stockholm (Granskningsrapport / Riksdagens revisorer).

  

Hammarström, Rikard (Hg.) (1982 ;): Hägernäs 1948-1960. 1960-1982 Herrevadskloster. Stockholm: [Flygstabens utbildningsavd.]; Sverige.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. p. 81.

    

Jensen, Leif Aalund: Middelalderens danske cistercienserklostre. Udg. af Forlaget Mellemgaard, 2013

  

Johnmark, Johan (2011): Skötselplan för naturreservatet Herrevadskloster. Klippans kommun, Skåne län. Unter Mitarbeit von Oddvar Fiskesjö. Malmö: Länsstyrelsen i Skåne län.

  

Lindström, Axel Frederik (1878): Herrevadskloster. Stockholm: Norstedt & Söner (Sveriges geologiska undersökning. Aa, 67).

  

Malmer, Brita: Renaissancegläser von Herrevadskloster, Schonen.

  

Ohlsson, Therese (op. 2014): Herrevadskloster. Riseberga socken, Klippans kommun : arkeologisk förundersökning 2004 : Fornlämningsnr: 61:1, Riseberga socken, Klippan kommun, Skåne län. Kristianstad: Sydsvensk arkeologi (Rapport / Sydsvensk arkeologi, 2014:21).

  

Sveriges geologiska undersökning (1878): SGU serie Aa nr 67 Herrevadskloster. Uppsala: Sveriges Geologiska Undersokning.