You are here:

 

 

 

Esrum Kloster

(Wikipedia, da)

 

Esrum Abbey

(Wikipedia, en)

 

Kloster Esrom

(Wikipedia, deutsch)

 

 

Elverskov, Anne; Jørgensen, Jens Anker (Hg.) (1996): Den hellige jomfru i Esrum. En antologi om Esrum Kloster. 1. udg., 1. opl. Hillerød: Ferderiksborg Amt. 1996

 

Esrum Kloster (from arkitekturguide.dk)

 

Frandsen, Søren; Jørgensen, Jens Anker; Tortzen, Chr. Gorm (1997): Bogen om Esrum Kloster. Frederiksborg?: Frederiksborg Amt.

 

Hjortlund, Marianne; Jørgensen, Jens A.; Thomsen, Bente (1992): Esrum Kloster. Om klosterbygningen, klosterlivet og cistercienserne - en introduktion til en historisk sevaerdighed i Frederiksborg amt. 1. opl. Hillerød: Frederiksborg amts undervisning- og kulturforvaltning.

 

Hjortlund, Marianne; Jørgensen, Jens Anker; Thomsen, Bente (1995): Esrum Kloster - Esrum abbey. The abbey, monastic life and the Cistercians : an introduction to a historical landmark in Frederiksborg County. [Hillerød]: Frederiksborg County, Administration of Education and Culture.

 

Hjortlund, Marianne; Jørgensen, Jens Anker; Thomsen, Bente (1995): Esrum Kloster - das Kloster zu Esrum. Über Klosterbau, Klosterleben und die Zisterzienser - eine Einführung in eine historische Sehenswürdigkeit im Kreis Frederiksborg. Hillerød: Kreis Frederiksborg.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. p. 138.

 

Jensen, Leif Aalund: Middelalderens danske cistercienserklostre. Udg. af Forlaget Mellemgaard, 2013

 

Jørgensen, Jens Anker; Lergaard, Kaj (2001): Esrum Kloster. Et hus i et landskab. København: Reitzel.

 

Jørgensen, Jens Anker; Thomsen, Bente; Madsen, Kaj (2011): Kirker omkring Esrum kloster. Græsted: Esrum Kloster.

 

Kieruf, Andreas Christian Anton: Esrom klosters historie af Andreas Christian Anton Kierulf fra 1838 findes tilgængelig på Google Books

 

Lange, Johan; Sandermann Olsen, Sven-Erik (1999): Klosterhaven i Esrum. [Esrum]: Esrum Kloster.

 

Møller Olesen, Ebbe (2008): Kærlighedens aftale. En krønike om Esrum Kloster, Ærkebiskop Eskil, Kong Knud og den lærde Gert Munk, 1141-1181. [1. oplag]. Kbh.: Books on Demand.

 

Reimer, Ole; Warming, Margit (1998): Livet på Esrum Kloster. Græsted: Esrum Kloster.

 

Tortzen, Chr. Gorm (1997): Rosenkrans og Jagthorn. En udstilling om Esrum Kloster før og efter reformationen : Esrum Kloster 1.maj - 31. oktober [1997]. [Hillerød]: [Frederiksborg Amt].