You are here:

              

                                                                                                               

 

 

 

 

 

Abdij Sion (Diepenveen) (1952): Brief van Abdij Sion Diepenveen aan Hoofdcomité van de Nationale St. Bonifatius Bedevaart naar Dokkum gericht aan Joh.G.M. Demes. Unter Mitarbeit von Joh.G.M Demes.

 

Abdij Sion Diepenveen. Cisterciënsers door de eeuwen heen van Cîteaux tot Diepenveen (a. 1975). [S.l.: s.n.

 

Achttienhonderdnegentig-negentienhonderdvijfenzestig Diepenveen. Cisterciënser abdij Onze Lieve Vrouw van Sion (1965). [S.l.].

 

Akkersdijk-Bosch, Eva (2003): Oude Diepenveners doen opnieuw een boekje open. Over Diepenveen-dorp en omgeving Rande, Borgele, Platvoet en Keizerslanden en Klooster Zion. Diepenveen: Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving (Historische reeks Diepenveen).

 

Bedrijfsdocumentatie Abdij Sion - Diepenveen (1950).

 

Brinkerink, D.A (1901): "Deuoete Epistelen", gericht aan zich te Diepenveen bevindende zusters uit het klooster Jeruzalem bij Utrecht. Utrecht.

 

Brinkerink, D. A. (ref. 1904): Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen ("handschrift D"). Leiden: A.W. Sijthoff (Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde).

 

Cisterciëncer-klooster "Sion" Diepenveen (200-). Deventer: Fifis.

 

Cisterciënser abdij Onze Lieve Vrouw van Sion, Diepenveen, 1890-1965 (1965). [S.l.

 

Cisterciënsers door de eeuwen heen. Van Citeaux tot Diepenveen (ca.1980). [Diepenveen: Abdij Sion].

 

Dijk, R.Th. M. van (1973): Een statutenboek van het klooster Diepenveen. [S.l.: s.n.

 

Hullu, Johannes de (ca. 1895): De laatste lotgevallen van het klooster te Diepenveen. [Deventer]: [s.n.].

 

Kerkwijding Abdij Onze Lieve Vrouw van Sion 22 maart 2003 (2003). Deventer: Abdij Sion.

 

Külher, W. J. (1908): Joannes Brincherinck en zijn klooster te Diepenveen. Rotterdam: Neven.