You are here:

              

                                                                                                               

 

 

 

Opactwo Cystersów w Szczyrzycu

from pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_Szczyrzycu (19.01.2015)

 

 

 

Dobrowolski, Kazimierz; Jacobus (1927): Przyczynki do dziejów średniowiecznej kultury polskiej z rękopisu szczyrzyckiego. Kraków: Nakładem Księgarni Gebethnera i Wolffa.

 

Droździk, Piotr; Wcześny, Marek (2004): Opactwo Cystersów w Szczyrzycu. Text poln. und engl. Wyd. 1. Nowy Sącz: Wydawnictwo Fundacja.

 

Faryna-Paszkiewicz, Hanna / Omilanowska, Małgorzata / Pasieczny, Robert: Atlas zabytków architektury w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN Warzawa 2001, S. 572, ISBN 83-01-13478-X.

 

Kuczman, Kazimierz (2007): O szczyrzyckiej Świętej Rozmowie. In: Artifex doctus, 2.

 

Lewicki, Leon (2000): Cystersi w Szczyrzycu. Historia i kultura : katalog wystawy w galerii "Dawna Synagoga", październik - grudzień 2000. Nowy Sącz: MO.

 

Lewicki, Leon (2000): Cystersi w Szczyrzycu. Opactwo Cystersów. Hg. v. Robert Ślusarek. Nowy Sącz.

 

Łużyniecka, Ewa; Marszalska, Jolanta Małgorzata; Łuczkiewicz, Marzena (2005): Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa cysterskiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 

Marszalska, Jolanta M. (2002): Katalog inkunabu·lów Biblioteki Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu. Kraków: Tyniec - Wydawn. Benedyktynów.

 

Marszalska, Jolanta Małgorzata (2007): Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej - Biblos.

 

Marszalska, Jolanta Małgorzata; Graczyk, Waldemar (2006): Opaci i przeorzy Klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

 

Marszalska, Jolanta Małgorzata; Szałamacha, Tadeusz (2013): Folwarki klasztoru cystersów w Szczyrzycu od XVII do XX w. w świetle zachowanych inwentarzy. The Cistercian monastic granges in Szczyrzyc in the 17th to the 20th centuries as presented in the original inventories. In: Architectus.

 

Morajko, Krzysztof (2008): Początki fundacji klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. Kraków: Avalon.

 

Opactwo cystersów i cudowny obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej (1984). Szczyrzyc: Cystersi Szczyrzyccy.

 

Piekarski, Kazimierz (1924): Uwagi i uzupełnienia do katalogu inkunabułów mogilskich. Kraków: [s. n.].

 

Polaczkówna, Helena (1938): Zapis Teodora Gryfity dla Cystersów z 1196 r. Lwów: Towarzystwo Naukowe (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 2, t. 23, z. 1).

 

Rzeka W Ozdobie y Pełnośći płynąca Na Pogrzebie […] Ioachima Ze Mstowa Mstowskiego Opata Czyrzyckiego / Przez X. Pawła Paczoskiego […] Vkazana W Kośćiele Czyrzyckim dnia 18. Marca Roku Pańsk: 1655 (1655): W Drukarni Lukasza Kupisza […]; W Krakowie.

 

Sanctus Bernardus (1891): Beiträge zur Geschichte der Cistercienser-Stifte Reun, Heiligenkreuz- Neukloster, Zwettl, Lilienfeld in Nieder-Wilhering und Schlierbach in Ober-Österreich, Ossegg und Hohenfurt in Boehmen, Mogila bei Krakau, Szczyric in Galizien und Stams in Tirol und die Cistercienserinnen-Abteien Marienthal und Marienstern in der Koen. Saechsischen Lausitz. Vindobonae: Hölder (Xenia Bernardina : Sancti Bernardi primi abbatis claravallensis octavos Natales Saeculares pia mente celebrantes ediderunt, Ps. 3).

 

Wcześny, Marek (2006): Zabytki piśmiennictwa oo. Cystersów ze Szczyrzyca. Wystawa w Galerii "Dawna Synagoga marzec-maj 2006. Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

 

Wcześny, Marek (2011): Broń orientalna ze zbiorów Opactwa Cystersów w Szczyrzycu. Szczyrzyc, Nowy Sącz: Opactwo Cystersów; Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec (Z serii "Skarby Szczyrzyca).

 

Wcześny, Marek (post 2009]): Matka Boska Szczyrzycka. Szczyrzec: Opactwo OO. Cystersów.

 

Wcześny, Marek; Miller, Konrad (2012]): Kolorowa kopia średniowiecznej mapy świata z Ebstorfer [!]. Wydrukowanej na początku XX wieku - jedyny egemplarz w Polsce w zbiorach Opactwa Cystersów w Szczyrzycu. Szczyrzyc, Nowy Sącz: Opactwo Cystersów; Dydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec (Z serii " Skarby Szczyrzyca").