Baroque high altar in Oliwa Archcathedral, Gdansk, Poland, 1931.

 

Oliva - Klosterkirche. Die Kanzel und kleine Orgel im Mittelschiff (ca 1905-1941]). Danzig: Verlag: Clara Bernthal.

 

Oliwa. Przewodnik : eine Beschreibung und Führung (1982]). [S.I.: s.n.

 

Conti, François Louis de Bourbon (ost 5 X 1697]): Franciszek Ludwik de Bourbon xiąze de Conti z bozej łaski y affektu cnych narodow Korony Polskiej y W.X.L. za krola obrany. [Dat.:] Datum na okrętach pod Oliwą quinta Octobr. 1697. [Oliwa?: Cystersi?

 

Haldenwang, Christian; Hinkel, Johann Daniel; Breysig, Johann Adam (1805): Flecken und Kloster Oliwa gesehen aus dem Freudenthale Ihro Majestät der Kaiserin von Russland Elisabeth Alexiewna.

 

Kędziorski, Brunon; Okońska, Bożena; Okoński, Leszek; Syposz, Paweł; Sierosławska, Elżbieta (2010): Erzkathedrale in Oliwa. Stätteführer. Wrocław: Wydawnictwo ZET.

 

Kołła̜taj, Hugo Stumberg ((1794)): Letzte Warnung für Polen. Aus dem Polnischen übersetzt, und mit Erläuterungen versehen. Mit dem Bildnisse des Generals Kościuszko. Mit Schriften des Klosters Oliwa.

 

Kowalewska-Mróz, Anna; Wolff, Katarzyna (op. 2011): Kathedrale in Danzig - Oliwa. Kirchenführer. [Gdańsk]: Agia.

 

Kuspit, Donald B. (2007): Cristóbal Gabarrón. National Museum in Gdansk, Department of Modern Art, Abbot's Palace in Oliwa … : 18/04-10/06/2007. [Valladolid]: Fundación Cristóbal Gabarrón.

 

Okońska, Bożena; Okoński, Leszek (op. 2008): Gdańsk-Oliwa. Bazylika archikatedralna. Wrocław: Wydawnictwo ZET.

 

Śliwiński, Józef (2014): Cystersi z Łekna - Oliwy - Pelplina od połowy XII do XV wieku. The Cistersians from Łekno - Oliwa - Pelplin since the middle of the 12th until the 15th century. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

 

Szypowska, Maria; Szypowski, Andrzej; Piotrowska, Bogna; Kowalewska, Elżbieta (1997]): Oliwa - The Archibishop's Basilica. Warszawa: Fundacja Artibus-Wurlitzer; Dom Słowa Polskiego (Treasures of History).