You are here:

 

 

Scavenius, Bendt B.: Sostrup Slot 1960 - 2000: middelalder og nutid på samme sted. Grenaa (2000).

 

Scavenius, Bendt B.: Sostrup slot og gods 1960-1990. Middelalder og nutid på samme sted.  In: Historisk aarbog fra Randers Amt (1990) S. 86-96.